K E R İ M L İ       Akkeçili köyü Kuzyaka küme evleri No: 42 Senirkent Isparta TÜRKİYE        '' www.kerimli.net ''

                K    E    R     İ     M     L     İ         "  nesil gücümüz   "                                  

B
ir aşkla başladık bu sevdalara,
          Sevdamız uğruna düştük yollara,
                   Birlikte karşı koyduk uzun yıllara,
                           Azimle sahip çıktık kutlu davamıza,
                                    Bugün varsak; sağlam duruşumuz arkamızda...       Necati KOCAKERİMOĞLU  - 11.07.2018 - KERİMLİ markaları sahibi - Şirket Genel Başkanı

MUHTAR KİMDİR? GÖREVLERİ NELERDİR? İHTİYAR HEYETİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Muhtar nedir kimdir?

         Muhtar; bir köy ya da mahallenin yasal işlerini yürütmek ile görevli olan kişidir. Muhtar; köy ve mahalle halkı tarafından seçilerek iş başına getirilmektedir. Muhtar, kelime anlamı olarak da bakıldığı zaman seçilmiş kişi anlamını taşımaktadır.

            Muhtar olacak kişinin bir siyasi parti ile alakası yoktur, seçim zamanında adaylığını koyarak seçilir.

            Muhtar; mahalle ve köylerde aktif olarak yürütme işlemini kontrol eden kişidir. Muhtar; mahallenin yasalar ile belirlenen kurallarını yürütür ve seçimle belirlenirler.  Muhtarlar seçilmelerinin ardından 5 sene süre ile görevlerini icra ederler ve bu  sürenin sonunda yeniden seçime gidilerek muhtar seçilir.   

 Muhtar nasıl seçilir?

            Muhtar seçimi bulunduğu mahalle ya da köy halkı tarafından gerçekleştirilmektedir. 5 yılda bir yapılan seçimler ile birlikte siyasi partilerden bağımsız olarak adaylığını koyan muhtar adayları, mahallesinde bulunan kişiler tarafından gizli oy kullanımı usulü ile seçilir. Oy kullanma işlemi ardından yapılan sayım ile birlikte mahallenin ya da köyün muhtarı net bir şekilde belli olur. Muhtarlık seçimleri 5 senede bir yapılmaktadır.

Muhtarın görevleri nelerdir?

          Muhtarın görevleri sanılanın aksine oldukça fazladır. Özellikle köy gibi bölgelerde tüm yürütme ve geliştirme işi muhtarda olduğu için daha fazla çaba gerektirmektedir.

 

Muhtar;

 • Seçim zamanında sandık seçim kuruluna katılır,
 • Sağlık ocağının ve sağlık merkezinin kurduğu kurullara katılır,
 • Emlak vergisi gibi konularda oluşturulan komisyon kurullarına katılır,
 • Sandık seçim listelerini askıya çıkarır,
 • Askerlik zamanı gelenlerin kimlik bilgilerini askıya asar,
 • Cadde adları, sokak adları, meydan levhaları için kontroller gerçekleştirir,
 • Bulaşıcı hastalık taşıdığını düşündüğü kişileri gerekli yerlere bildirir,
 • Tebligatların iletilmesini sağlar,
 • Seçmen kağıtlarını yerlerine ulaştırır,
 • Nüfus kağıdı işlemlerini gerçekleştirir,
 • Kanunların halka anlatılmasına yardımcı olur,
 • Mahallenin sakinliğini korur,
 • Gerekli gördüğü konular ile ilgili olarak hükumet ile iletişime geçer,
 • Vergi toplama işlemleri için yol gösterir,
 • Yardımlaşmayı sağlar,
 • Kişilere yeşil kart alması için yardımcı olur.

 Muhtarlar ne yaparlar?

Muhtar;

 • Gönüllülük esası ile mahalledeki kişilerin ihtiyaçlarını belirler,
 • Mahallesinin ya da köyünün yaşam kalitesini artırır,
 • Belediye, kamu kuruluşları ile iletişimleri sağlamak,
 • Mahallenin durumu ile ilgili olarak gerekli yerler ile iletişime geçmek,
 • Kurumlar ile iş birliği sağlamak gibi işleri yürütmekle mükelleftir.

 Muhtar kime bağlı çalışır?

          Muhtar; 5 yıl görev yapar ve bu süre içerisinde, Kaymakamlığa bağlı olarak görevlerini yerine getirir.

 Kimler muhtar olabilir?

             Devletin her yönetim organında olduğu gibi Muhtar adayı olmak için de bir takım şartlar vardır. Bu şartları yerine getiremeyen kişilerin muhtar olmak gibi bir süreç içerisinde rol alması mümkün değildir. Kriterlere uymadığınız halde, yanlış beyanlar ile muhtar olmanız da yasal olarak ceza almanıza neden olacaktır.

Muhtar olabilmenin şartları nelerdir? 

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Adaylığını koyduğu mahallede ikamet ediyor olmak,
 • 25 yaşını doldurmuş olmak,
 • Yüz kızartıcı suçlar işlememiş olmak,
 • En az ilkokul mezunu olmak olarak sıralanabilir.

Kimler muhtar olamaz?

 Her insan belli bir şekilde suça karışmış olabilir. Devlet kurumlarında çalışmanız için belirli suçlardan ceza almamış olmanız gereklidir.

Muhtar adayı olmak için;

 • Hırsızlık yapmamış olmak,
 • Kaçakçılık yapmamış olmak,
 • Dolandırıcılık suçu işlememiş olmak,
 • Sahtecilikten hüküm giymemiş olmak,
 • İnancı kötüye kullanmış olmamak,
 • Ağır hapis cezası almamış olmak,
 • Kamu hizmetleri konusunda yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

Bu suçlardan herhangi birini işleyen kişinin muhtar adayı olması mümkün değildir.  

Köy kanununa göre ihtiyar heyeti nedir?   

            Her köyde bir köy derneği, bir köy muhtarı, bir de ihtiyar meclisi bulunması gerekiyor.

            Köyde Köy Kanununun 24 üncü maddesine göre köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarını seçmeye hakkı olan kadın ve erkek köylülerin toplanmasına köy derneği deniyor.

            Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi azaları doğrudan doğruya köy derneği tarafından ve köylü kadın ve erkekler arasından seçiliyor. Köy muhtarı ise ihtiyar meclisinin başı olarak kabul ediliyor.

              Köy Kanununa göre köy ihtiyar meclisinde; akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin heyette bulunmaları yasak. Bu durum kanunda şu şekilde açıklanıyor: Karı, koca, ana, baba, kız, oğul, gelin, güvey ve kardeşlerin ihtiyar meclisinde aza olarak bir arada bulunmaları yasaktır. Bunların seçilmiş olduğu görülür ise içlerinden en çok sayı kazanmış olan kadın veya erkek azalıkta bırakılır. Sayıları beraber olur ise evli olan, ikisi de evli ise yaşı büyük olan, yaşları da beraber ise çocuğu çok olan tercih olunur. Çocuk adedi de beraber olur ise kur'a çekilerek kur'ada adı önce çıkan azalığa alınır. 

 Köy Kanununa göre ihtiyar heyetinin görevleri:  

            İhtiyar meclisi en az haftada bir defa toplanıp konuşur. İhtiyar meclisini muhtar toplanmaya çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma günü olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek kendi isteği ile toplanabilir. 

            İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlayarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasıyla hepsini köylüye gördürmeye çalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır.   

İhtiyar meclisinin göreceği işler şunlardır:  

1. İhtiyar Meclisi köylüye ait işleri konuşur ve hangi işleri köylü tarafından kendileri çalışarak doğrudan doğruya ve hangi işlerin para ile veya ırgat ile görülebileceğine karar verir. "Köy işlerinden köy ahalisinin imece ile çalışarak yapacakları işi, köylünün çift ve çubuğu ile uğraşmadıkları boş zamanlara bırakır." 

2. İhtiyar Meclisi bu Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı mecburi ve ihtiyari işleri yapmak için lüzumu halinde köy sınırı içindeki gayrimenkulleri değer pahasıyla satın alır. Mal sahibi razı olmazsa köyün bağlı bulunduğu kaza veya vilayet idare heyeti işi gözden geçirir. İdare heyetinin kararına söz yoktur. 

3. Tarlası olmayan veya yetişmeyen köylüye köyün sınırı içinden boz haliden bir parça ayırıp vermek ve tasarrufu mal sandığına veya sair dairelere geçmiş olan araziyi köy namına satın alıp arazisi olmayanlara vermek ve bedelini taksitle köy sandığına ödetmek mecburidir. 

4. İhtiyar Meclisi köylünün kaçar gün çalışacağını kestirir. 

5. Köy işi için beher köylüye haline göre salınacak paranın ne olacağını keser. 

NOT: İnternet araştırması sonucu yayınlanmıştır. Genel bilgi amaçlıdır. 25.11.2018 saat: 05:05

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret60695
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Saat